Your browser does not support SVG

Laureați

Licență

Sandu Bantaș
Licentă, România

Vladislav Kaim
Licență, Federația Rusă

Marcela Railean
Licență, China

Nicolae Știucă
Licentă, Olanda

Anda Bologa
Licentă, România

Tamara Nicolaescu
Licență, Franța

Doina Stina
Licență, România

Daniela Gangan
Licență, Marea Britanie

Elena Oprea
Licență, Belgia

Nicu Știrbet
Licență, Marea Britanie

Masterat

Ion Guzun
Masterat, Marea Britanie

Ola Rusu
Masterat, România

Liudmila Suhorucova
Masterat, Italia

Irina Postolachi
Masterat, Franța

Mihai Avram
Masterat, Olanda

Doina Istrati
Masterat, China

Viorica Sîrghii
Masterat, Austria

Valeria Șvarț-Gröger
Masterat, Germania

Dmitri Gorobîc
Masterat, România

Tatiana Mardari
Masterat, Coreea de Sud

Cristina Șonțu
Masterat, Franța

Doctorat

Mihai Andrieș
Doctorat, Franța

Cristian Metgher
Doctorat, SUA

Vlad Dunaevschi
Premiul Mare, Franța

Ion Popescu
Doctorat, Franța

Juriu

Prof. Dr. Sergiu Musteață
Decan al facultății de istorie și Geografie UPSC „Ion Creangă”

Prof. Dr. Ala Cotelnic
Prim-prorector Academia de Studii Economice

Prof. Dr. Așexandru Solcan
Decan al FRIȘPA, Universitatea de Stat din Moldova

Prof. Dr. Sergiu Băieșu
Decan al Facultății de Drept Universitatea de Stat din Moldova

Prof. Dr. Viorelia Moldovan-Bătrînac
Vicerector Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Prof. Dr. Emil Ceban
Profesor USMF „Nicolae Testemițanu”

Dr. Sergiu Porcescu
Punct Național de Contact al Centrului Comun de Cercetare al UE (JRC)