Your browser does not support SVG

Proiectul

EXCELENȚĂ ACADEMICĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA”

GALA STUDENȚILOR

ORIGINARI DIN REPUBLICA MOLDOVA

REGULAMENT

EDIȚIA a VII-a
Chișinău, 2019

 

I. Prezentarea Proiectului

”Excelenţă Academică pentru Republica Moldova” este un proiect al Diasporei și pentru Diasporă, inițiat de Asociația Studenților Moldoveni din Franța ”Jeunes Moldaves”, aflat la a VII-a ediție. De la origini, proiectul a fost dezvoltat și implementat în parteneriat cu Biroul pentru relații cu diaspora și cu suportul unor asociații precum Asociația Doctorilor și Doctoranzilor din Franța, Liga Studenților Români din Străinătate, Comunitatea Moldovenilor din Québec, Comunitatea Moldovenilor din Olanda, Asociația Moldovenilor din Marea Britanie și Forumul Absolvenților Reveniți.

Scopul general al proiectului este promovarea studenților originari din Republica Moldova, care își fac studiile peste hotare și care au merite și rezultate remarcabile, precum și coagularea comunităților de studenți, atât peste hotarele, cât și în interiorul țării.

Obiectivele cheie ale proiectului sunt:

 • identificarea anuală a unui număr de studenți ce întrunesc criteriile enumerate supra prin intermediul unei selecții în bază de concurs
 • premierea celor mai buni dintre participanții la concurs în cadrul unei Gale festive
 • mediatizarea meritelor participanților și facilitarea interacțiunii atât dintre participanții diferitelor ediții ale concursului, între ei, precum și dintre aceștia și reprezentanții mediul economic social și academic din Republica Moldova

Ediția a VI-a a proiectului este implementată de către o echipă formată din membri de peste hotare și din Republica Moldova, aleasă independent anual, în baza ordinului BRD din 07 iunie 2016. În temeiul deciziei numite, responsabilitățile echipei sunt următoarele:

 • Să elaboreze planul de activitate pentru desfășurarea proiectului;
 • Să coordoneze activitățile de implementare a programului;
 • Să asigure imparțialitatea procesului decizional și transparența financiară;
 • Să elaboreze, distribuie și mediatizeze materialele informaționale și promoționale ale proiectului;
 • Să asigure colectarea dosarelor de participare;
 • Să faciliteze procesul de jurizare;
 • Să întocmească raporturile de evaluare a ediției 2019 a proiectului.

 

II.     Descrierea Concursului

”Excelenţă Academică pentru Republica Moldova” este o competiție la care pot participa studenți sau absolvenți originari din Republica Moldova înscriși la programele de ciclul I, II și III (licență, masterat, doctorat) în instituțiile de învățământ superior de peste hotare și care corespund criteriilor de eligibilitate prezentate mai jos.

 

III.     Ediția a VI-a a Concursului

Concursul este formată din trei rubrici:

1)     Concursul de Excelență – rubrica tradițională, care premiază cei mai buni studenți originari din Republica Moldova din străinătate conform informațiilor prezentate în dosarul de participare. Studenții vor fi premiați în cadrul a 3 categorii principale: Licență, Masterat, Doctorat și doua secundare Erasmus și Arte. Pentru fiecare categorie, vor fi aleși între 2 și 10 câștigători. De asemenea, toți participanții vor fi în mod automat înscriși în concursul pentru Marele Premiu – Studentul Anului.  În ediția din 2019, partenerii vor putea acorda premii speciale pe diferite domenii: Premiul Francofoniei, IT, Economie etc.

2)     Reveniri care inspiră – Promovarea realizărilor tinerilor reveniți în Republica Moldova după absolvirea studiilor peste hotare și interconectarea acestora atât între ei, precum și cu participanții.

3)     GSORM Innovation Hub – noutatea ediției 2018.  Workshop-urile vor facilita explorarea prin discuție a modalităților de implicare ale studenților din diasporă în activități de dezvoltare în țară (antreprenoriat, educație, activități sociale, culturale etc.).

 

IV.      Evenimentul de premiere

Evenimentul de premiere a laureaților ediției a VI-a a competiției se intitulează „Gala Studenților Originari din Republica Moldova” 2019 și este abreviat în utilizare prin formula „GSORM 2019” sau „GSORM ediția a VII-a”.

Evenimentul va fi constituit din două părți. Prima parte va fi dedicată rubricii GSORM Innovation Hub”, iar a doua – partea festivității de premiere propriu-zisă a laureaților rubricii „Excelență”.

De asemenea, evenimentul va găzdui proiectul „Reveniri care inspiră”, inițiat și gestionat de AO „Forumul Absolvenților Reveniți” (FAR) și aparținând acestei asociații. Acest proiect va fi integrat în eveniment în calitate de rubrică separată, conținutul căreia va fi decis de FAR, iar timpul alocat va fi fixat la elaborarea agendei definitive a evenimentului, prin coordonare dintre echipa de organizare și FAR.

 

V. Calendarul ediției a VI-a

 • Depunerea dosarelor: 1 octombrie – 5 noiembrie
 • Procesul de jurizare: 6 noiembrie – 3 decembrie
 • Ceremonia de premiere: 27 sau 28 decembrie

 

VI.     Categorii de premii

În cadrul ediției a VI-a a proiectului ”Excelenţă Academică pentru Moldova” se vor decerna premii în felul următor :

Rubrica „Excelență”:

Participanții urmează a fi selectați și premiați conform următoarelor categorii:

 • Nivel Licență
 • Nivel Masterat
 • Nivel Doctorat
 • Categoria Erasmus
 • Categoria Arte
 • Marele premiu – „Studentul Anului din Străinătate”

Notă: toate dosarele intră automat și în competiția pentru marele premiu.

Rubrica „Reveniri care inspiră”:

Se vor selecta 3 câștigători din totalul de participanți, pe baza rezultatelor deosebite întreprinse în Republica Moldova, după finalizarea studiilor studiilor în străinătate. Aceștia vor fi, de asemenea, premiați în cadrul festivității de premiere.

 

VII. Drepturile și obligațiile participanților

Participanții la proiect au următoarele drepturi:

 • Să participe la competiția ”Excelenţă Academică pentru Moldova” fără a li se percepe niciun fel de taxe;
 • să își depună candidatura concomitent pentru participare în rubrica „Excelență”, cât și în cadrul secțiunii ”Reveniri care inspiră”, cumulativ sau separat de rubrica “Excelență”, în cazul în care au finalizat studiile în anul 2019;
 • să promoveze participarea lor la GSORM și să menționeze posibilele distincții obținute în mass-media.

Obligațiile participanților:

 • Să prezinte dosarul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
 • să respecte deciziile juriului;
 • să pună la dispoziția juriului, în caz de necesitate, materiale suplimentare care să detalieze informațiile cu privire la rezultatele obținute și activitățile competiției;
 • să colaboreze cu echipa de organizare în eventualitatea realizării unor documentare legate de proiect (de exemplu: materiale audio-video, mărturii ale beneficiarilor, etc);
 • să nu utilizeze numele ”Excelenţă Academică  pentru  Republica Moldova” și „Gala Studenților Originari din Republica Moldova” în context defăimător, care poate aduce prejudicii imaginii proiectului și organizatorilor.

 

VIII.      Procedura de înregistrare

Înregistrarea la competiția ”Excelenţă Academică pentru Republica Moldova” și „Reveniri care inspiră” se desfășoară în perioada dintre 05 octombrie și 5 noiembrie 2019, online, conform procedurii descrise pe site-ul proiectului: http://www.galastudentilor.md

Participanții au posibilitatea să participe concomitent la ambele rubrici, în cazul în care întrunesc criteriile de eligibilitate sau să aleagă doar una dintre ele.

Pentru înregistrarea la rubrica Excelență, precum și în cadrul ”Reveniri care inspiră” a competiției, participații vor încărca CV-ul și vor completa formularul online conform pașilor indicați pe site-ul http://www.galastudentilor.md. Participanților le va fi oferită posibilitatea să semnaleze eventualele dificultăți tehnice întâmpinate la înregistrare și le va fi oferită o posibilitate alternativă de depunere a dosarului.

Prevederi generale:

După recepționarea dosarului, echipa de organizare va oferi un răspuns participantului și fie va solicita materiale suplimentare, fie va declara candidatul înregistrat în competiție, prin e-mail. Dosarul trebuie să conțină o adresă de e-mail și un număr de telefon valabil. Un dosar se va considera înregistrat oficial în competiție doar după ce echipa de organizare va verifica validitatea sa și va oferi un răspuns candidatului.

Înregistrarea în competiție implică acceptarea termenilor și condițiilor din prezentul Regulament.

Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita revizuirea informațiilor ce conțin greșeli sau omiteri considerabile și vor acorda asistență candidaților pe întreaga perioadă de înscriere.

Un dosar poate fi eliminat din competiție în cazul în care revizuirea informațiilor din acesta a fost efectuată după data limită de înregistrare la competiție.

Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita materiale suplimentare ce confirmă informațiile indicate în dosar. În cazul în care aplicantul nu va putea demonstra veridicitatea informațiilor aduse, dosarul va fi retras din concurs.

Excepții: Nu sunt eligibile aplicările depuse de persoane care au fost implicate în scandaluri publice, precum și de cele care au încălcat legile Republicii Moldova sau ale statului în care își desfășoară sau și-au desfășurat studiile.

 

IX. Criteriile de eligibilitate

Sunt eligibili pentru ediția a VII-a competiției studenții originari din Republica Moldova (Licență, Masterat, Doctorat) care își fac studiile în anul 2019/2020 la una din universitățile din străinătate. Sunt eligibili inclusiv studenții care au absolvit o astfel de instituție în anul 2019.

Notă: Pentru categoria Erasmus, sunt eligibili doar studenții care sunt înregistrați la o unitate de învățământ superioară din Republica Moldova și care au finisat un program de schimb international (Erasmus, etc) în anul academic 2018/2019, sau care sunt momentan înscriși într-un asemenea program de mobilitate academică.

 

X. Drepturile de autor și date cu caracter personal

Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi, în materialele de promovare a proiectului „Excelență Academică pentru Republica Moldova” și Galei Studenților Originari din Republica Moldova, numele participanților, informații din cadrul dosarului depus oficial, fotografii sau alte materiale adiacente. Astfel, participanții sunt îndemnați să țină cont de acest aspect la selectarea materialelor depuse în competiție.

Participanții sunt în drept să își manifeste în orice moment opoziția față de utilizarea sau față de anumite modalități de utilizare a unor categorii de date cu caracter personal ce îi vizează. Totodată, în cazul în care manifestarea opoziției respective va implica abateri de la prezentul regulament sau va plasa candidatul în condiții distincte față de ceilalți participanți, participarea sa în concurs nu va putea continua. La recepționarea unei astfel de opoziții, echipa de organizare va intra în contact cu participantul pentru a elucida amiabil circumstanțele.

Materialele protejate prin certificate de invenții/licențe sau copyright se află în continuare sub incidența legii drepturilor de autor/protecției proprietății intelectuale și vor fi utilizare doar cu consimțământul participantului.

 

XI. Criteriile de evaluare

1. Rubrica „Excelență”

Criteriile de evaluare a dosarelor pentru Gala Studenților Originari din Republica Moldova „Excelență Academică pentru Moldova” includ date privind performanța academică și activități extra-curriculare ce țin de implicarea socială și dezvoltarea personală.

 

Grila de evaluare conține 9 criterii:

Criteriul Academic:

 • Rezultate deosebite și mențiuni speciale în domeniul de studiu;
 • Activitate științifică (publicare de articole, cărți, lucrări în domeniul de specialitate, proiecte de cercetare, participare la sesiuni științifice, etc);
 • Conținutul răspunsurilor la întrebările din cadrul formularului și formularea concludentă a acestora;
 • Calitatea programului de studiu la care este înscris candidatul;

Capacitatea de leadership, activități extracurriculare:

 • Capacitatea de a fi lider prin perseverență, determinare și creativitate: Comisia de Evaluare va analiza capacitatea candidatului de a crea o echipă, de a formula problema, de a identifica soluțiile optime de rezolvare a acesteia și de a obține rezultate performante în colaborare cu alte persoane, bazat pe CV și pe răspunsurile la întrebări;
 • Implicarea extra-curriculară în domeniul de studiu: Comisia de Evaluare va examina participarea aplicantului la organizarea unor evenimente în domeniul de studiu: stagii de pregătire la întreprinderi și organizații internaționale, demonstrarea unor calități de antreprenor;
 • Implicarea extra-curriculară pe plan social: Comisia de Evaluare va examina implicarea aplicantului în organizarea unor evenimente cu caracter cultural și social, implicarea sa în activități de caritate și voluntariat, de dezvoltare comunitară, de protecție a mediului înconjurător. În acest sens certificatele și scrisorile de referință din partea unor ONG-uri sau alte structuri vor fi considerate un atu;
 • Potențialul de promovare a imaginii Republicii Moldova peste hotare: Comisia de Evaluare va examina gradul de implicare a candidatului în acțiuni de promovare a imaginii Republicii Moldova peste hotare în domeniul său de activitate sau în alte domenii; implicarea candidatului în activități de reprezentare a Republicii Moldova peste Va fi considerată relevantă experiența de inițiere și desfășurare de către aplicant a unor activități din domeniul afacerilor, culturii sau științei, ce includ Republica Moldova și alte state.

În caz de egalitate de punctaj, departajarea se va face în baza rating-ului instituției de învățământ (în conformitate cu clasamentul The Times Higher Education World University Ranking 2018-2019).

Deciziile Comisiei de Evaluare sunt definitive și nu pot fi contestate.

 

XII. Juriul. Procesul de jurizare

Procesul de jurizare se va desfășura în perioada 06 noiembrie 2019 – 05 decembrie 2019 în două etape.

Toate dosarele recepționate vor fi analizate de echipa de organizare, care va preselecta cele mai bune dosare de la fiecare categorie, conform criteriilor de eligibilitate și de evaluare, și le va remite unui juriu (comisie de evaluare) format din personalități din domeniile academic, instituțional și de afaceri, din țară și/sau de peste hotare, care vor desemna câștigătorii.

Fiecare membru al juriului va acorda o notă pentru fiecare criteriu de evaluare în parte, în funcție de gradul de îndeplinire al criteriului respectiv:

 • Notele vor fi acordate pe o scară de la 1 la 5 (5 fiind nota maximă)
 • Pentru fiecare candidat vor fi însumate sumele per criteriu de evaluare
 • Punctajul total final al unui candidat reprezintă suma punctajelor acordate de toți membrii juriului care au evaluat candidatura.

 

XIII. Conflict de interese

Gala Studenților Originari din Republica Moldova „Excelență Academică pentru Republica Moldova” este un proiect apolitic. Membrii echipei de organizare a proiectului Gala Studenților Originari din Republica Moldova „Excelență Academică pentru Republica Moldova” nu pot participa la această competiție și prin activitatea acestora din cadrul organizării evenimentului, nu pot reprezenta interesele unor partide politice sau oricăror altor organizații/personalități din sfera politicului.

Membrii echipei vor întreprinde măsurile necesare pentru a asigura caracterul apolitic al proiectului, în special nu vor accepta finanțare și/sau alt gen de suport din partea niciunui partid politic, nu vor admite propagarea de mesaje politice în contextul organizării și promovării proiectului, concursului și evenimentului, vor aduce la cunoștința membrilor juriului și invitaților la eveniment obligația de a respecta caracterul apolitic al evenimentului și interdicția de propagare a mesajelor politice în legătură cu acesta.