Your browser does not support SVG

Proiectul

EXCELENȚĂ ACADEMICĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA”

GALA STUDENȚILOR

ORIGINARI DIN REPUBLICA MOLDOVA

REGULAMENT

EDIȚIA a V-a
Chișinău, 2017

    I. Prezentarea Proiectului

Scopul general al proiectului este identificarea și promovarea studenților originari din RM care urmează studii superioare la universități internaționale și obțin rezultate academice și extracurriculare remarcabile,  precum și facilitarea implicării acestora în proiecte de dezvoltare în țară.

Obiectivele cheie ale proiectului sunt:

 • Identificarea anuală a unui număr de studenți ce întrunesc criteriile enumerate supra prin intermediul unei selecții în bază de concurs,
 • Premierea celor mai buni candidați în cadrul unui eveniment festiv
 • Promovarea reușitelor tinerilor menționați și încurajarea interacțiunii acestora cu reprezentanți din domeniul academic, social, economic din Moldova
 • Facilitarea transferului de cunoștințe și competențe ale studenților originari din Republica Moldova care au un parcurs academic internațional prin intermediul platformei create în cadrul proiectului/concursului

Istoric. ”Excelenţă Academică pentru Republica Moldova” este un proiect inițiat de Asociației Studenților Moldoveni din Franța ”Jeunes Moldaves”, aflat la a V-a ediție. De la origini, proiectul a fost dezvoltat și implementat în parteneriat cu Biroul pentru relații cu diaspora (BRD) și cu suportul unor asociații precum Asociația Doctorilor și Doctoranzilor din Franța, Liga Studenților Români din Străinătate, Comunitatea Moldovenilor din Québec, Comunitatea Moldovenilor din Olanda, Asociația Moldovenilor din Marea Britanie si Forumul Absolvenților Reveniți.

Începând cu ediția a IV-a (2016), proiectul e implementat de către o echipă formată din membri de peste hotare și din Republica Moldova, desemnată prin decizia BRD și JM expusă în ordinul BRD din 07 iunie 2016. În lumina deciziei BRD consemnată în procesul verbal al Biroului, nr. 11 din 12 octombrie 2016, echipa ediției a IV-a a selectat prin concurs membrii de organizare a ediției a V-a : foști laureați, tineri din diaspora, dar și tineri reveniți în țară.

Responsabilitățile echipei sunt următoarele:

 • Să elaboreze planul de activitate pentru desfășurarea proiectului;
 • Să coordoneze activitățile de implementare a programului;
 • Să asigure imparțialitatea procesului decizional și transparența financiară;
 • Să elaboreze, distribuie și mediatizeze materialele informaționale și promoționale ale proiectului;
 • Să asigure colectarea dosarelor de participare;
 • Să faciliteze procesul de jurizare;
 • Să întocmescă raporturile de evaluare a ediției 2016 a proiectului.

 

    II. Descrierea Concursului

”Excelenţă Academică pentru Republica Moldova” este o competiție la care pot participa studenți sau absolvenţi orginari din Republica Moldova înscriși la programele de ciclul I, II și III (licenţă, masterat, doctorat) în instituțiile de învățământ superior de peste hotare și care corespund criteriilor de eligibilitate prezentate mai jos.

 

    III. Ediția a V-a a Concursului

Concursul este formată din trei rubrici:

 1. „Paneluri de dezbatere.” Genericul «Implicare» – explorarea prin discuție a modalităților de implicare ale studenților din diasporă în activități de dezvoltare în țară (antreprenoriat, educație, activități sociale, culturale etc.). Două sau trei paneluri, axate pe segmente diverse ale tematicii, se vor desfășura în paralel. Rubrica va reuni paneliști din țară și din diasporă, cu o experiență pertinentă subiectului abordat și va implica activ în discuție audiența formată din participanți la conurs, foști laureați și alți tineri activi din țară și din diasporă.
 2. „Excelență” – premierea performanței academice și extra-curriculare, apreciată conform criteriilor de evaluare descrise mai jos.
 3. „GSORM Talks. Provocări” [dupa modelul failure stories] – Rubrica va aduce în scena GSORM laureați ai edițiilor I-IV ale GSORM, precum și tineri reveniți în țară, care vor împărtăși timp de 4-5 minute experiența celor mai curioase provocări pe care le-au avut în cadrul parcursului personal.

   

    IV. Evenimentul de premiere

Evenimentul de premiere a luareaților ediției a V-a a competiției se intitulează „Gala Studenților Originari din Republica Moldova” 2017 și este abreviat în utilizare prin formula „GSORM 2017” sau „GSORM ediția a V-a”.

Evenimentul va fi constituit din două părți:

  • Prima parte va fi dedicată rubricii „Paneluri de dezbatere”, în cadrul căreia se vor desfășura 2 sau trei paneluri concomitente cu o durată de până la o oră.
  • Partea a doua va avea loc după o pauză dedicată interacțiunii dintre participanți, și va conține rubrica „GSORM Talks. Provocări”, urmată de festivitatea de premiere a laureaților rubricii „Excelență”.

De asemenea, evenimentul va găzdui proiectul „Reveniri care inspiră”, inițiat și gestionat de AO „Forumul Absolvenților Reveniți” (FAR) și aparținând acestei asociații. Acest proiect va fi integrat în eveniment în calitate de rubrică separată, conținutul căreia va fi decis de FAR, iar timpul alocat va fi fixat la elaborarea agendei definitive a evenimentului, prin coordonare dintre echipa de organizare și FAR.


    V. Calendarul ediției a IV-a

Perioada de înregistrare  01 octombrie – 05 noiembrie 2017

Perioada de jurizare: 05 noiembrie – 03 decembrie 2017

Festivitatea de premiere: 26, 27 sau 28 Decembrie 2017 în cadrul Galei Studenților Originari din Republica Moldova la Chișinău.

 

    VI. Categorii de premii

În cadrul ediţiei a V-a a proiectului ”Excelenţă Academică pentru Moldova” se vor decerna premii în felul următor :

Rubrica „Excelență”:

Participanții urmează a fi selectați și premiați conform următoarelor categorii:

 • Nivel  Licență
 • Nivel Masterat
 • Nivel Doctorat
 • Marele premiu – „Studentul Anului din Străinătate”

Notă: toate  dosarele intră  automat  și  în  competiția  pentru  marele  premiu.

De asemenea, va fi încurajată acordarea de premii tematice (Arte, medicină, IT, etc.) de către parteneri ai proiectului care activează în domeniul respectiv.

 

    VII. Drepturile și obligațiile participanților

Participanții la proiect au  următoarele drepturi:

 • Să   participe la competiția ”Excelenţă   Academică   pentru Moldova” fără a li se percepe niciun fel de taxe;
 • să își depună candidatura concomitent pentru participare în rubrica „Excelență”, și pentru distincția ”Studentul Anului din Străinătate”.
 • să promoveze participarea sa la GSORM și să menționeze posibilele distincții obținute în mass-media.

 

Obligațiile participanților:

 • să prezinte dosarul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
 • să  respecte deciziile juriului;
 • să pună la dispoziția juriului, în caz de necesitate, materiale suplimentare care să detalieze  informațiile cu privire la rezultatele obținute și activitățile competiției;
 • să colaboreze cu echipa de organizare în eventualitatea realizării unor documentare legate de proiect (de exemplu: materiale audio-video, mărturii ale beneficiarilor, etc);
 • să nu utilizeze numele ”Excelenţă   Academică pentru Republica Moldova” și „Gala Studenților Originari din Republica Moldova” în context defăimător, care poate aduce prejudicii imaginii proiectului și organizatorilor acestuia.

 

    VIII. Procedura de înregistrare

Înregistrarea la competiția ”Excelenţă Academică pentru Republica Moldova” se desfășoară în perioada dintre 01 octombrie și 05 noiembrie 2017, on-line, conform procedurii descrise pe site-ul proiectului: http://www.galastudentilor.md

 

Rubrica „Excelență”:

Pentru înregistrarea la rubrica excelență a competiției, participații vor încărca CV-ul și vor completa formularul on-line conform pașilor indicați pe site-ul http://www.galastudentilor.md. Participanților le va fi oferită posibilitatea să semnaleze eventualele dificultăți tehnice întâmpinate la înregistrare și le va fi oferită o posibilitate alternativă de depunere a dosarului.

Prevederi generale:

După recepționarea dosarului, echipa de organizare va oferi un răspuns participantului și fie va solicita materiale suplimentare, fie va declara candidatul înregistrat în competiţie, prin e-mail. Dosarul trebuie să conțină o adresă de e-mail și un număr  de telefon valabile.

Un dosar se va considera înregistrat oficial în competiţie doar după ce echipa de organizare va verifica validitatea sa și va oferi un răspuns candidatului.

Înregistrarea în competiţie implică acceptarea termenilor și condițiilor din prezentul Regulament.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a solicita revizuirea informaţiilor ce conţin greşeli sau omiteri considerabile şi vor acorda asistență candidaților pe întreaga perioadă de înscriere.

Un dosar poate fi eliminat din competiție în cazul în care revizuirea informațiilor din acesta a fost efectuată după data limită de înregistrare la competiție și a fost constatată necorespunderea acestuia condițiilor concursului.

Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita materiale suplimentare ce confirmă informațiile indicate în dosar. În cazul în care aplicantul nu va putea demonstra veridicitatea informațiilor aduse, dosarul va fi retras din concurs.

Excepții: Nu sunt eligibile aplicările depuse de persoane care au fost implicate în scandaluri publice, precum și de cele care au încălcat legile Republicii Moldova sau ale statului în care își desfășoară sau și-au desfășurat studiile.


    IX. Criteriile de eligibilitate

Sunt eligibili pentru ediția a V-a a competiției studenții originari din Republica Moldova (Licență, Masterat, Doctorat) care își fac studiile în anul 2017/2018 la  una din universitățile din străinătate. Sunt eligibili inclusiv studenții care au absolvit o astfel de instituție în anul 2017.

 

    X. Drepturile de autor si date cu caracter personal

Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi, în materialele de promovare a proiectului „Excelență Academică pentru Republica Moldova” și Galei Studenților Originari din Republica Moldova, numele participanților, informații din cadrul dosarului depus oficial, fotografii sau alte materiale adiacente. Astfel, participanții sunt îndemnați să țină cont de acest aspect la selectarea materialelor depuse în competiție.

Participanții sunt în drept să își manifeste în orice moment opoziția față de utilizarea sau față de anumite modalități de utilizare a unor categorii de date cu caracter personal ce îi vizează. Totodată, în cazul în care manifestarea opoziției respective va implica abateri de la prezentul regulament sau va plasa candidatul în condiții distincte față de ceilalți participanți, participarea sa în concurs nu va putea continua. La recepționarea unei astfel de opoziții, echipa de organizare va intra în contact cu participantul pentru a elucida amiabil circumstanțele.

Materialele protejate prin certificate de invenții/licențe sau copyright se află în continuare sub incidența legii drepturilor de autor/protecției proprietății intelectuale și vor fi utilizare doar cu consimțământul participantului.

 

    XI. Criteriile de evaluare

Rubrica „Excelență”

Criteriile de evaluare a dosarelor pentru Gala Studenților Originari din Republica Moldova „Excelență Academică pentru Moldova” includ date privind performanța academică și activități extra-curriculare ce țin de implicarea socială și dezvoltarea personală.

Grila de evaluare conține 9 criterii:

Criteriul Academic:

1) Rezultate deosebite și mențiuni speciale în domeniul de studiu;

2) Activitate științifică (publicare de articole, cărți, lucrări în domeniul de specialitate, proiecte de cercetare, participare la sesiuni științifice, etc).

3) Conținutul răspunsurilor la întrebările din cadrul formularului și formularea concludentă a acestora, exclusiv în limba română.

4) Calitatea programului de studiu la care este înscris candidatul.

Criteriul extracurricular:

6) Capacitatea de a fi lider: perseverență, determinare și creativitate: Comisia de Evaluare va analiza capacitatea candidatului de a crea o echipă, de a formula problema, de a identifica soluțiile optime de rezlovare a acesteia  și de a obține rezultate performante în colaborare cu alte persoane, bazat pe CV și pe răspunsurile la întrebări.

7) Implicarea extracurriculară în domeniul de studiu: Comisia de Evaluare va examina participarea aplicantului la organizarea unor evenimente în domeniul de studiu: stagii de pregătire la întreprinderi și organizații internaționale, demonstrarea unor calități de  antreprenor.

8) Implicarea extracurriculară pe plan social: Comisia de Evaluare va examina implicarea aplicantului  în organizarea unor evenimente cu caracter cultural și social, implicarea sa în activități de caritate și voluntariat, de dezvoltare comunitară, de protecție a mediului înconjurător. În acest sens certificatele și scrisorile de referință din partea unor ONG-uri sau alte structuri vor fi considerate un atu.

9) Potențialul de promovare a imaginii Republicii Moldova peste hotare: Comisia de Evaluare va examina gradul de implicare a candidatului în acțiuni de promovare a imaginii Republicii Moldova peste hotare în domeniul său de activitate sau în alte domenii; implicarea candidatului  în activități de reprezentare a Republicii Moldova peste hotare. Va fi  considerată relevantă experiența de inițiere și desfășurare de către aplicant a unor activități din domeniul afacerilor, culturii sau știintei, ce includ Republica Moldova și alte state.

 

În caz de egalitate de punctaj,  departajarea se va  face în baza ratingului instituției de învățământ (în conformitate cu clasamentul The Times Higher Education World University Ranking 2016-2017).

Deciziile Comisiei de Evaluare sunt definitive și nu pot fi contestate.

 

    XII. Juriul. Procesul de jurizare.

Procesul de jurizare se va desfășura în perioada 05 noiembrie 2017 – 05 decembrie 2017 în două etape.

Toate dosarele recepționate vor fi  analizate de echipa de organizare, care va preselecta cele mai bune dosare de  la   fiecare  categorie, conform criteriilor de eligibilitate și de evaluare, și le va remite unui juriu (comisie de evaluare) format din personalități din domeniile academic, instituțional și de afaceri, din țară și/sau de peste hotare, care vor desemna  câștigătorii.

Fiecare membru al juriului va acorda o notă pentru fiecare criteriu de evaluare în parte, în funcție de gradul de îndeplinire al criteriului respectiv:

 • Notele vor fi acordate pe o scară de la 1 la 5 (5 fiind nota maximă)
 • Pentru fiecare candidat vor fi însumate sumele per criteriu de evaluare.
 • Punctajul total final al unui candidat reprezintă suma punctajelor acordate de toți membrii juriului care au evaluat candidatura

Speakerii pentru Rubrica „GSORM Talks” vor fi selectați de echipa de organizare. Echipa este în drept să implice în procesul de evaluare unul sau mai mulți experți în domeniul public speaking.  

 

    XIII. Conflict de interese

Gala Studenților Originari din Republica Moldova „Excelență Academică pentru Republica Moldova”  este un proiect apolitic. Membrii echipei de organizare a proiectului Gala Studenților Originari din Republica Moldova „Excelență Academică pentru Republica Moldova” nu pot participa la aceasta competiție, nu pot avea afiliere politică și nu pot reprezenta interesele unor partide politice.

 

Membrii echipei vor întreprinde măsurile necesare pentru a asigura caracterul apolitic al proiectului, în special nu vor admite implicarea persoanelor afiliate politic în organizarea concursului și a evenimentului, nu vor accepta finanțare și/sau alt gen de suport din partea niciunui partid politic, nu vor admite propagarea de mesaje politice în contextul organizării și promovării proiectului, concursului și evenimentului; vor aduce la cunoștința membrilor juriului și invitaților la eveniment obligația de a respecta caracterul apolitic al evenimentului și interdicția de propagare a mesajelor politice în legătura cu acesta.