Criteriile de selecție

1 Rezultate academice

 • Media de final al anului de studii precedent (convertibilă în tipaj MD sau ECTS) sau/și rankingul anului precedent – aplicabil pentru Licență,Masterat,Doctorat, Arte, Francofonie și Repatriot.
 • Media finală al anului petrecut în programul Erasmus+ sau/și rankingul obținut în timpul anului petrecut în programul Erasmus+ – aplicabil pentru Erasmus+
 

2 Publicații legate de domeniul de studii

 • Lucrarea de final de licență/masterat/doctorat – de indicat subiectul și dacă au fost publicate undeva (pe site-ul universității etc.)
  Pentru Erasmus – subiectul + nota tezei/publicației/eseului de la final de an de Erasmus+.
  Pentru arte – portofoliul, siteul, video pe Youtube care să fie reprezentative activității artistice practicate
 • Orice altă lucrare scrisă în timpul studiilor care avea impact asupra mediei de final de an
 • Articole scrise și publicate fie în cadrul universității, fie în afara acesteia – de indicat titlul, revistele unde au fost publicate
 • Publicația unei cărți
 

3 Capacitatea de lider

 • Perseverență
 • Creativitate
 • Empatie
 • Influență
 • Reziliență
 

4 Implicarea extracurriculară în domeniul de studii

 • Stagiu
 • Job placement (sandwich year)
 • Debates/Olympiads/Contests
 • Schimb universitar/Diplomă dublă
 • Job
 

5 Implicarea extracurriculară pe plan social

Voluntariat – indică rolul și organizația/asociația
 

6 Potențialul de promovare a imaginii Republicii Moldova

 • Sesizarea problemei
 • Ideea/soluția
 • Modul de implementare
 • Originalitatea
 • Utilitatea/eficacitatea
 

7 Puncte bonus

Enumeră activități, capacități pe care crezi că merită să le cunoaștem și să le apreciem, dar care nu sunt legate de domeniul de studii.