Laureați

Licență

Sandu Bantaș

Licentă
România

Anda Bologa

Licentă
România

Daniela Gangan

Licență
Marea Britanie

Vladislav Kaim

Licență
Federația Rusă

Tamara Nicolaescu

Licență
Franța

Elena Oprea

Licență
Belgia

Marcela Railean

Licență
China

Doina Stina

Licență
România

Nicu Știrbet

Licență
Marea Britanie

Nicolae Știucă

Licență
Olanda

Masterat

Ion Guzun

Masterat
Marea Britanie

Mihai Avram

Masterat
Olanda

Dmitri Gorobîc

Masterat
România

Olga Rusu

Masterat
România

Doina Istrati

Josan Stefan

Masterat
China

Tatiana Mardari

Masterat
Coreea de Sud

Liudmila Suhorucova

Masterat
Italia

Viorica Sîrghii

Masterat
Austria

Cristina Șonțu

Masterat
Franța

Irina Postolachi

Masterat
Franța

Valeria Șvarț-Gröger

Doctorat

Mihai Andrieș

Doctorat
Franța

Cristian Metgher

Doctorat
SUA

Ion Popescu

Doctorat
Franța

Vlad Dunaevschi

Doctorat
Franța

Premiul Mare

Vlad Dunaevschi

Doctorat
Franța

Juriu

Prof. Dr. Sergiu Musteață

Decan al facultății de istorie și Geografie UPSC „Ion Creangă”

Prof. Dr. Sergiu Băieșu

Decan al Facultății de Drept Universitatea de Stat din Moldova

Prof. Dr. Emil Ceban

Profesor USMF „Nicolae Testemițanu”

Prof. Dr. Ala Cotelnic

Prim-prorector Academia de Studii Economice

Prof. Dr. Viorelia Moldovan-Bătrînac

Vicerector Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Dr. Sergiu Porcescu

Punct Național de Contact al Centrului Comun de Cercetare al UE (JRC)