Juriu 2015

Câștigătorii concursului au fost selectați de Juriul concursului ”Excelența Academică pentru Moldova”, din care fac parte:

Sergiu MUSTEAȚĂ, președintele juriului, decan al Facultății de Istorie și Geografie , UPSC ”Ion Creangă”

Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÂNAC, vicerector Studii, ULIM

Ala COTELNIC, prim-prorector, ASEM

Emil CEBAN, prorector, USMF ”Nicolae Testemițanu”

Sergiu BĂIEȘU, decan al Facultății de Drept, USM

Alexandru SOLCAN, decan al Facultății Relații Internaționale, Științe politice și administrative, USM

Sergiu PORCESCU, Punct Național de Contact al Centrului Comun de Cercetare al UE (JRC) pentru Republica Moldova