Liliana Palihovici, Vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova susţine GSORM

„Cu studiile şi experienţele pe care tinerii noştri le obţin în străinătate, putem construi împreună o Moldova Europeană. Iată de ce susţin Gala Studenţilor Originari din Republica Moldova. Şi atunci când am lansat, cu ani în urmă, primele politici de tineret în Moldova, şi acum când avem o Strategie de dezvoltare a societăţii civile în care tinerilor le revine rolul central, ne-am gândit să valorificăm acest potenţial de energie şi creativitate al tinerilor pentru reuşita lor personală şi pentru mersul înainte al ţării. Acest concurs de „Excelenţă Academică pentru Moldova”, aflat la prima ediţie, este o ocazie potrivită pentru tinerii născuţi Moldova dar aflaţi la studii în străinătate de a se afirma şi de a deveni celebri în ţara lor de origine, unde, sper, majoritatea dintre ei vor aplica tot ceea ce ştiu şi pot face.”

Liliana Palihovici_pt Gala