Regulament

Proiectul

EXCELENȚĂ ACADEMICĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA”

GALA STUDENȚILOR

ORIGINARI DIN REPUBLICA MOLDOVA

REGULAMENT

EDIȚIA a IX-a
Chișinău, 2021

 

I. Prezentarea Proiectului

”Excelență Academică pentru Republica Moldova” este un proiect inițiat de Asociației Studenților Moldoveni din Franța ”Jeunes Moldaves”, aflat la a VIII-a ediție. De la origini, proiectul a fost dezvoltat și implementat în parteneriat cu Biroul pentru relații cu diaspora și cu suportul unor asociații precum Asociația Doctorilor și Doctoranzilor din Franța, Liga Studenților Români din Străinătate, Comunitatea Moldovenilor din Québec, Comunitatea Moldovenilor din Olanda, Asociația Moldovenilor din Marea Britanie si Forumul Absolvenților Reveniți.

Scopul general al proiectului este promovarea studenților originari din Republica Moldova, care își fac studiile peste hotare și care au merite și rezultate remarcabile.

Obiectivele cheie ale proiectului sunt:

 • identificarea anuală a unui număr de studenți ce întrunesc criteriile enumerate supra prin intermediul unei selecții în bază de concurs
 • premierea celor mai buni dintre participanții la concurs în cadrul unei Gale festive
 • mediatizarea meritelor participanților și facilitarea interacțiunii atât dintre participanții diferitelor ediții ale concursului, între ei, precum și dintre aceștia și reprezentanții mediul economic social și academic din Republica Moldova

Ediția a IX-a a proiectului este implementată de către o echipă formată din laureați ai Galei din anii precedenți, cât și membri aleși prin concurs public la începutul acestui an. În temeiul deciziei numite, responsabilitățile echipei sunt următoarele:

 • Să elaboreze planul de activitate pentru desfășurarea proiectului;
 • Să coordoneze activitățile de implementare a programului;
 • Să asigure imparțialitatea procesului decizional și transparența financiară;
 • Să elaboreze, distribuie și mediatizeze materialele informaționale și promoționale ale proiectului;
 • Să asigure colectarea dosarelor de participare;
 • Să faciliteze procesul de jurizare;
 • Să întocmească raporturile de evaluare a ediției 2021 a proiectului.

II.     Descrierea Concursului

”Excelenţă Academică pentru Republica Moldova” este o competiție la care pot participa studenți sau absolvenţi orginari din Republica Moldova înscriși la programele de ciclul I, II și III (Licență, Masterat, Doctorat, Erasmus, și Arte) în instituțiile de învățământ superior de peste hotare și care corespund criteriilor de eligibilitate prezentate aici.

III.      Condițiile de organizare și desfășurare a evenimentului

3.1 Evenimentul constituie din trei componente structurale : „Atelierele GSORM”, „GSORM Talks” și „Excelența academică”, desfășurate în format fizic în cadrul Ediției a IX-a.

3.2 Componenta „Atelierele GSORM” constă în desfășurarea unor întâlniri, conduse de câte un tânăr profesionist originar din Republica Moldova, abordând subiecte privitoare la parcursul profesional, experiențele personale sau mediul academic. Atelierele GSORM constituie un moment de partajare a ideilor și a cunoștințelor dintre personalitățile în devenire cu tinerii din țară.

3.3 Componenta „GSORM Talks” constă în desfășurarea unui panel de discuție, cu participarea tinerilor vizionari și personalităților notorii din Republica Moldova și dinafara frontierelor țării, abordând subiecte societale importante, în legătură cu sectorul de tineret. GSORM Talks constituie o discuție în profunzime a tinerilor de astăzi menită să conceapă idei pentru viitor.

3.4. Componenta „Excelența academică” constă în desfășurarea unui concurs, prin selectarea tinerilor înscriși într-o instituție de învățământ superior în orice țară a lumii și premierea celor mai activi, studioși și motivați dintre aceștia, acordându-le premiul GSORM. Excelența academică constituie un concurs internațional ce aduce o recunoștință studenților originari din țară, dedicați parcursului academic ales.

3.6 Acordarea premiilor va fi efectuată în formă fizică prin înmânarea acestora într-un spațiu dedicat și prin expedierea acestora via serviciile poștale naționale. Comunicarea informațiilor privitor la acordarea premiilor laureaților GSORM va fi efectuară prin canalele publice de informare ale proiectului.

3.7 Data, locul și formatul de desfășurare a evenimentului vor fi comunicate fiecărui participant în cadrul GSORM într-un termen de o lună până la data demarării evenimentului. Condițiile și modalitățile de participare în cadrul „Atelierelor GSORM” vor fi comunicate participanților într-un termen de două săptămâni până la data demarării atelierelor.

3.8 Prezența participanților la eveniment este facultativă. Absența acestora nu constituie un motiv de descalificare din concursul „Excelența academică”. Totuși, participarea este încurajată, aceasta fiind un element important pentru întreaga comunitate de tineri și pivotal pentru atingerea finalității proiectului.

3.9 Participarea în cadrul evenimentului va fi efectuată cu respectul normelor societale de conduită, precum politețea și civilitatea. Acceptarea prezentului regulament necesită respectarea valorilor GSORM, în special, caracterul apolitic al evenimentului.

IV. Calendarul ediției a IX-a

 • Perioada de înregistrare 01 octombrie – 01 noiembrie 2021
 • Perioada de jurizare: 10 noiembrie – 05 decembrie 2021
 • Anunțarea rezultatelor în cadrul festivității de premiere: 23 Decembrie 2021 în cadrul Galei Studenților Originari din Republica Moldova la Chișinău.
 • Ridicarea premiilor – 30 decembrie 2021

V.     Categorii de premii

În cadrul ediţiei a IX-a a proiectului ”Excelență Academică pentru Moldova” se vor decerna premii în felul următor :

Rubrica „Excelență”:

Participanții urmează a fi selectați și premiați conform următoarelor categorii:

 • Nivel Licență
 • Nivel Masterat
 • Nivel Doctorat
 • Erasmus
 • Arte
 • Marele premiu – „Studentul Anului din Străinătate”
 • Premiul acordate prin vot public – ”Profesori care inspiră”

Notă: toate dosarele, cu excepția premiului ”Profesori care inspiră”, intră automat și în competiția pentru Marele Premiu.

VI. Drepturile și obligațiile participanților

Participanții la proiect au următoarele drepturi:

 • Să participe la competiția ”Excelenţă Academică pentru Moldova” fără a li se percepe niciun fel de taxe;
 • să își depună candidatura concomitent pentru participare în rubrica „Excelență”, și pentru distincția ”Studentul Anului din Străinătate”.
 • să promoveze participarea sa la GSORM și să menționeze posibilele distincții obținute în mass-media.

Obligațiile participanților:

 • Să prezinte dosarul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
 • să respecte deciziile juriului;
 • să pună la dispoziția juriului, în caz de necesitate, materiale suplimentare care să detalieze informațiile cu privire la rezultatele obținute și activitățile competiției;
 • să colaboreze cu echipa de organizare în eventualitatea realizării unor documentare legate de proiect (de exemplu: materiale audio-video, mărturii ale beneficiarilor, etc);
 • să nu utilizeze numele ”Excelenţă Academică pentru Republica Moldova” și „Gala Studenților Originari din Republica Moldova” în context defăimător, care poate aduce prejudicii imaginii proiectului și organizatorilor acestuia.

VII.      Procedura de înregistrare

Înregistrarea la competiția ”Excelenţă Academică pentru Republica Moldova” se desfășoară în perioada dintre 01 octombrie – 01 noiembrie 2021, on-line, conform procedurii descrise pe site-ul proiectului: http://www.galastudentilor.md

Participanții au posibilitatea să se înregistreze doar la o rubrică.

Rubrica „Excelență”:

Pentru înregistrarea la rubrica Excelență, precum și în cadrul ”Reveniri care inspiră” a competiției, participații vor încărca CV-ul și vor completa formularul online conform pașilor indicați pe site-ul http://www.galastudentilor.md. Participanților le va fi oferită posibilitatea să semnaleze eventualele dificultăți tehnice întâmpinate la înregistrare și le va fi oferită o posibilitate alternativă de depunere a dosarului.

Prevederi generale:

După recepționarea dosarului, echipa de organizare va oferi un răspuns participantului și fie va solicita materiale suplimentare, fie va declara candidatul înregistrat în competiţie, prin e-mail. Dosarul trebuie să conțină o adresă de e-mail și un număr de telefon valabile.
Un dosar se va considera înregistrat oficial în competiţie doar după ce echipa de organizare va verifica validitatea sa și va oferi un răspuns candidatului.

Înregistrarea în competiţie implică acceptarea termenilor și condițiilor din prezentul Regulament.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a solicita revizuirea informaţiilor ce conţin greşeli sau omiteri considerabile şi vor acorda asistență candidaților pe întreaga perioadă de înscriere.

Un dosar poate fi eliminat din competiție în cazul în care revizuirea informațiilor din acesta a fost efectuată după data limită de înregistrare la competiție.

Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita materiale suplimentare ce confirmă informațiile indicate în dosar. În cazul în care aplicantul nu va putea demonstra veridicitatea informațiilor aduse, dosarul va fi retras din concurs.

Excepții: Nu sunt eligibile aplicările depuse de persoane care au fost implicate în scandaluri publice, precum și de cele care au încălcat legile Republicii Moldova sau ale statului în care își desfășoară sau și-au desfășurat studiile.

VIII. Criteriile de eligibilitate

Sunt eligibili pentru ediția a IX-a competiției studenții originari din Republica Moldova (Licență, Masterat, Doctorat, Arte, Erasmus) care își fac studiile în anul 2021/2022 la una din universitățile din străinătate. Sunt eligibili inclusiv studenții care au absolvit o astfel de instituție în anul 2021.

IX. Drepturile de autor și date cu caracter personal

Organizatorii își rezervă dreptul de a folosi, în materialele de promovare a proiectului „Excelență Academică pentru Republica Moldova” și Galei Studenților Originari din Republica Moldova, numele participanților, informații din cadrul dosarului depus oficial, fotografii sau alte materiale adiacente. Astfel, participanții sunt îndemnați să țină cont de acest aspect la selectarea materialelor depuse în competiție.
Participanții sunt în drept să își manifeste în orice moment opoziția față de utilizarea sau față de anumite modalități de utilizare a unor categorii de date cu caracter personal ce îi vizează. Totodată, în cazul în care manifestarea opoziției respective va implica abateri de la prezentul regulament sau va plasa candidatul în condiții distincte față de ceilalți participanți, participarea sa în concurs nu va putea continua. La recepționarea unei astfel de opoziții, echipa de organizare va intra în contact cu participantul pentru a elucida amiabil circumstanțele.

Materialele protejate prin certificate de invenții/licențe sau copyright se află în continuare sub incidența legii drepturilor de autor/protecției proprietății intelectuale și vor fi utilizare doar cu consimțământul participantului.

X. Criteriile de evaluare

1. Rubrica „Excelență”

Criteriile de evaluare a dosarelor pentru Gala Studenților Originari din Republica Moldova „Excelență Academică pentru Moldova” includ date privind performanța academică și activități extra-curriculare ce țin de implicarea socială și dezvoltarea personală.

Grila de evaluare conține 9 criterii și poate fi găsită accesând acest linkXI. Juriul. Procesul de jurizare

Procesul de jurizare se va desfășura în perioada 10 noiembrie – 05 decembrie 2021 în două etape.

Toate dosarele recepționate vor fi analizate de echipa de organizare, care va preselecta cele mai bune dosare de la fiecare categorie, conform criteriilor de eligibilitate și de evaluare, și le va remite unui juriu (comisie de evaluare) format din personalități din domeniile academic, instituțional și de afaceri, din țară și/sau de peste hotare, care vor desemna câștigătorii.

XII. Conflict de interese

Gala Studenților Originari din Republica Moldova „Excelență Academică pentru Republica Moldova” este un proiect apolitic. Membrii echipei de organizare a proiectului Gala Studenților Originari din Republica Moldova „Excelență Academică pentru Republica Moldova” nu pot participa la aceasta competiție, nu pot avea afiliere politică și nu pot reprezenta interesele unor partide politice.

Membrii echipei vor întreprinde măsurile necesare pentru a asigura caracterul apolitic al proiectului, în special nu vor admite implicarea persoanelor afiliate politic în organizarea concursului și a evenimentului, nu vor accepta finanțare și/sau alt gen de suport din partea niciunui partid politic, nu vor admite propagarea de mesaje politice în contextul organizării și promovării proiectului, concursului și evenimentului, vor aduce la cunoștința membrilor juriului și invitaților la eveniment obligația de a respecta caracterul apolitic al evenimentului și interdicția de propagare a mesajelor politice în legătura cu acesta.